मेडिकल – मेयोत मांडीतील स्नायु खांद्यात रोपण करण्याची शस्त्रक्रिया कधी ?